• Platforma “TELEexe4ALL” nodrošinās iespēju:
  • organizēt 1024 tiešsaistes (sinhrono) televingrojumu nodarbības ikvienam un grupām ar speciālām vajadzībām (200 personas), kā arī sportistiem bez un ar speciālām vajadzībām (100 sportisti);
  • izveidot tiešsaistes treniņu ierakstus 150 stundu apjomā, kas paredzēti ikvienam iedzīvotājam, kā arī sportistiem; organizēt 4 tiešsaistes sacensības 200 sportistiem bez un ar speciālām vajadzībām;
  • risināt horizontālās prioritātes, izmantojot televingrojumus un veidojot īsus video ziņojumus, kas veicinās sociālo iekļaušanos un informēs par vides un klimata pārmaiņam.

Ievadiet